Jak rozwinąć atrakcyjną i konkurencyjną ofertę na rynku AHA

Warsztaty dla przedsiębiorców i organizacji społecznych.

Dowiedz się, jak zwiększyć zakres i atrakcyjność oferty produktów i usług adresowanych do osób starszych.

Kalendarz spotkań w subregionach:

Eksperci tematu

Biznes i psychologia to moje dwie pasje, dwa obszary, dla których poszukuje wspólnej przestrzeni wierząc, że kluczem do rozwoju technologii i wdrażania unikalnych rozwiązań są ludzie, umiejętność łączenia i wykorzystania ich różnorodnych zasobów poprzez sprawną komunikację i zrozumienie potrzeb.  

Od ponad 15 lat wspieramy zespoły projektowe wdrażające innowacje m.in branże  lifescience, Beauty & Health, smart city od kilku lat głównie technologie IT.  Wykorzystuje w pracy metodyki zwinne, wdrażam je w zespołach projektowych i prowadzę szkolenia m.in z zakresu: Agile, Scrum oraz Design Thinking łącząc je z podejściem Gestalt zarówno na poziomie komunikacji wewnatrz zespołów jak i z Klientem firmy (m.in. user experience).  

 

Czytaj więcej

Jest ekspertem w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości, planowania strategicznego, planowania scenariuszowego, kreatywności i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami.

Zawodowo działa jako Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający Inicjatywą Klaster LifeScience Kraków; Członek grupy strategicznej SCANBALT; Członek Rady Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2019-2020; Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Inteligentnej Specjalizacji „Nauki o Życiu” Województwa Małopolskiego; Członek Rady Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, Międzynarodowa Fundacja Badawcza; Członek Komitetu Biotechnologii PAN.

Po pracy tańczy tango argentyńskie, jeździ na nartach, podróżuje i zapisuje swoje wrażenia artystyczne na fotografiach.

Czytaj więcej

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy: 

  • uzyskają praktyczną wiedzę na temat wybranych narzędzi metodyk zwinnych m.in. DesignThinking, wykorzystywanych w procesach wdrażania innowacji, jak również w programach UE dedykowanych dla przedsiębiorców;
  • zdefiniują założenia innowacyjnych przedsięwzięć (produktów, usług lub projektów), które będą mogli dalej rozwijać;
  • przygotują zarys Lean Canva Business Model, pozwalający na dalsze prace nad biznesplanem dla wdrożenia innowacji procesowych lub produktowych;
  • wejdą do grupy tematycznej Aktywne Zdrowe Życie i uzyskają dostęp do kontaktów i zasobów wspierających rozwój innowacyjnych projektów;
  • zdobędą wiedzę nt. różnych możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich pomysłów;