Cooperation

Czyli jak efektywnie wykorzystać sieci współpracy dla rozwoju.

Innowacyjne projekty i przedsięwzięcia biznesowe w sektorze lifescience, muszą korzystać z niezbędnych dla rozwoju zasobów, które często istnieją poza organizacją. Skuteczne korzystanie z takich zasobów, o ile tylko istnieją, nie jest łatwe i zależy od szeregu czynników, w tym posiadania odpowiednich kompetencji, czy odpowiedniej strategii.

Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces.

Henry Ford

O szkoleniu

Moduł piąty LifeScience Business Academy dotyczy ogólnie szeroko pojętej współpracy, i pokazuje jak ją praktycznie wykorzystać.

Innowacyjne projekty i przedsięwzięcia biznesowe w sektorze lifescience, muszą korzystać z niezbędnych dla rozwoju zasobów, które często istnieją poza organizacją. Skuteczne korzystanie z takich zasobów, o ile tylko istnieją, nie jest łatwe i zależy od szeregu czynników, w tym posiadania odpowiednich kompetencji, czy odpowiedniej strategii. Zdolność korzystania z otoczenia nie powstaje wyłącznie dzięki jednej decyzji, ale wymaga wdrożenia wielu zmian, w tym również zmiany kultury organizacyjnej. 

Spotkanie ma na celu przedstawienie najlepszych doświadczeń i praktyk budowania przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie efektu synergii, jaka powstaje w sieciach współpracy.  

Spotkajmy się na żywo!

Nadchodzące spotkanie ma charakter warsztatowy, zachęcamy was do udziału na żywo, co pozwoli wam w pełni wykorzystać potencjał współpracy.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy: 

  • nauczą się identyfikować zasoby  odpowiednie dla rozwoju i definiować ich wzajemne relacje 
  • będą potrafili wybrać narzędzia i działania, które mogą się przełożyć na ich indywidualne korzyści
  • zaczną postrzegać swoje działania w kontekście idei Uczącej się Organizacji
  • będą bardziej otwarci na wykorzystanie sieci współpracy, jako kluczowego zasobu organizacji
  • poznają potencjał Platformy Współpracy Klastra

 

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli: 

  • chcesz poznać procesy, które wspierają rozwój każdego przedsięwzięcia, oraz te, które ten rozwój hamują
  • chcesz poznać najciekawsze przykłady otwartej współpracy w innowacyjnych przedsięwzięciach
  • chcesz poznać kluczowe założenia strategii rozwoju sieci współpracy Klastra LifeScience Kraków, w tym zależności pomiędzy działaniami i korzyściami aktywnych uczestników tej sieci